Banner
隔爆型三相异步电动机

隔爆型三相异步电动机

产品详情

YB3隔爆型三相异步电动机

功率范围: 0.55~ 200kW

电机中心高: H80~ 355mm

YB3系列隔爆型三相异步电动机是YB2系列电动机的更新换代产品,适用于煤矿井下固定设备及工厂IA级、II B级,温度组分别为T1~ T4组的可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物场所。

防爆原理:

       隔爆型电气设备是指具有隔爆型外壳的电气设备,标志为"d". 隔爆外壳是指能承受内部的爆炸力,并能阻止爆炸火焰向周围环境传播的外壳。隔爆型电动机即具有隔爆外亮的电动机,隔爆外壳要求能承受内部的爆炸压力而不破损,井能阻止爆炸火焰向壳外传播,因此隔爆外壳应有耐爆性及隔爆性两种特性。隔爆型是种间隙防爆技术 ,依靠间限啮合长度来达到降温、熄火的效果。

                                                                 


询盘